ثبت کارت گارانتی
سریال دستگاه
مارک دستگاه
نوع دستگاه
مدل دستگاه
نوع گارانتی
تاریخ انقضاء گارانتی
تاریخ خرید
انتخاب از تقویم
کد ملی
نام مشتری
شماره همراه
استان
شهرستان
گارانتی کننده
نشانی مشتری
 
تصوير فاکتور خريد
 
کد امنیتی جدید
کد امنیتی